00:00/00:00 </>
​7499.mp4
​7499.mp3

Oralidad y case management en el proceso civil

Full Text
Share
A partir de dades estadístiques sobre casos judicials – resolts, pendents i nous ingressos – al Perú i a Espanya, s’arriba al concepte de taxa de congestió al sistema judicial i a la realitat d’un sistema judicial congestionat. Es planteja una millora i optimització del sistema judicial, i el dret d’accés a la justícia, i es planteja el concepte de la ‘Oralitat’ com a una millora què portaria a aquests objectiu. Però què entenem per Oralitat, i de quina manera aquesta pot derivar en processos judicials eficients – economia – i efectius? La plantejada millora dels processos judicials per la Oralitat, de la qual existeix molta bibliografia, comportaria 3 aspectes fonamentals: · Oralitat com a contraposició d’escriptura · Oralitat com una mena de ideologia del procés què ha de comportar una posició, raonada, apassionada i, diguem-ne, amb una visió equitativa i justa · ha de tenir uns principis com són la immediació, concentració i publicitat La contraponent aporta la seva visió sobre aquest procés ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution – Non commercial – Share alike (by-nc-sa) Creative Commons by-nc-sa4.0