00:00/00:00 </>
​79.mp4
​79.mp3

La Interpretació d'Eusebi Colomer sobre Nicolau de Cusa

Full Text
Share
Josep Manuel Udina parla de l'aportació d'Eusebi Colomer al coneixement de Nicolau de Cusa. Planteja una anàlisi comparativa per temes fent referència a l'anàlisi de sis publicacions de Colomer on estudia l'obra de Cusa. Estructura l'exposició en grans blocs: la biblioteca de cuses i el lloc del cusà en la història del lul·lisme, el lul·lisme d'Aymerich nexe entre el cusà i Ramón Llull, Nicolau de Cusa home entre dos mons i l'humanisme cusià ​
​Tots els drets reservats