{ "dc.contributor.author": "Barceló i Cullerés, Damià" , "dc.contributor.author": "Geli, Anna M." , "dc.contributor.author": "Huguet i Biosca, Josep" , "dc.date.issued": "2009-10-07" , "dc.identifier.citation": "Barceló i Cullerés, D., Geli, A.M., Huguet i Biosca, J. (2009). A 'Inauguracions de curs'. Girona: Universitat. [Consulta: 19 octubre 2009]. Disponible a:" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256.1/1369" , "dc.description.abstract": "Inauguració de l'Edifici H2O, nova seu de l’Institut Català de Recerca de l’Aigua, dins el Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona, a càrrec de l’Hble. Sr. Josep Huguet, conseller d’Innovació, Universitats i Empresa i president del Patronat de la Fundació Privada ICRA, i la Sra. Anna M. Geli, rectora Mgfca. de la Universitat de Girona i presidenta de la Fundaciódel Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona. L’Edifici H2O de més de 3.000 m2, neix amb l’objectiu de potenciar l’ICRA, una infraestructura de país que ha de consolidar l’aposta per la recerca. La nova seu està cridada a proporcionar equips investigadors de primer nivell, instal·lacions amb tecnologies punteres i projectes de recerca capaços d’atreure el millor talent, a nivell nacional i internacional, per abordar amb èxit els reptes plantejats per la complexa i transversal problemàtica de l’aigua" , "dc.description.tableofcontents": "inauguracio-edifici-H20-ICRA.mp4" , "dc.format.mimetype": "video/H263" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.publisher": "Universitat de Girona. Àrea de Comunicació i Relacions Institucionals" , "dc.relation.ispartofseries": "Inauguracions de curs" , "dc.rights": "Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 Espanya" , "dc.rights.uri": "http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca" , "dc.subject": "Institut Català de la Recerca de l'Aigua" , "dc.subject": "Aigua -- Investigació" , "dc.subject": "Water -- Research" , "dc.title": "Inauguració de l'edifici H2O de l'ICRA" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/event" , "dc.rights.accessrights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" }