{ "dc.contributor.author": "Dietzsch, Steffen" , "dc.date.issued": "2005-01-20" , "dc.identifier.citation": "Dietzsch, S. (2004). Zum Verhältnis von Denken und Erkennen in der Transzendentalphilosophie Kants = La Relació entre pensar i conèixer en la filosofia trascendental de Kant. A 'Symposium La Filosofia de Kant dos-cents anys després'. Girona: Universitat. [Consulta 20 gener 2005]. Disponible a: http://hdl.handle.net/10256.1/32" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256.1/32" , "dc.description.abstract": "Ponència de Steffen Dietzsch, de Humboldt-Universität zu Berlin, en el marc del Simposi en motiu del 200 aniversari de la mort d'Immanuel Kant, dedicat a debatre sobre l'actualitat i presència del pensament kantià en el panorama filosòfic actual" , "dc.description.tableofcontents": "32.mp4 32.mp3" , "dc.format.extent": "242542054 bytes" , "dc.format.mimetype": "audio/x-pn-realaudio" , "dc.format.mimetype": "video/x-ms-wmv" , "dc.format.mimetype": "video/H263" , "dc.language.iso": "deu" , "dc.publisher": "Universitat de Girona. Càtedra Ferrater Mora de Pensament Contemporani" , "dc.relation.ispartofseries": "Symposium La Filosofia de Kant dos-cents anys després" , "dc.rights": "Tots els drets reservats" , "dc.subject": "Conceptes -- Congressos" , "dc.subject": "Kant, Immanuel, 1724-1804 -- Congressos" , "dc.title": "Zum Verhältnis von Denken und Erkennen in der Transzendentalphilosophie Kants = La Relació entre pensar i conèixer en la filosofia trascendental de Kant" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/lecture" , "dc.rights.accessrights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" }