{ "dc.contributor.author": "Edo, Sergio" , "dc.date.issued": "2015-03-26" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256.1/3755" , "dc.description.abstract": "Presentació a càrrec de Sergio Edo, de TMB, sobre l'emmagatzematge i el processament de les macrodades del Transport Metropolità de Barcelona" , "dc.description.tableofcontents": "3755.mp4 3755.mp3" , "dc.format.mimetype": "video/x-flv" , "dc.format.mimetype": "audio/mpeg" , "dc.language.iso": "spa" , "dc.publisher": "Universitat de Girona. Servei de Sistemes d'Informació Geogràfica i Teledetecció" , "dc.relation.ispartofseries": "IX Jornadas SIG Libre;" , "dc.relation.uri": "http://hdl.handle.net/10256/10227" , "dc.rights": "Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Spain" , "dc.rights.uri": "http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/" , "dc.subject": "Sistemes d'informació geogràfica -- Congressos" , "dc.subject": "Geographic information systems -- Congresses" , "dc.subject": "Macrodades -- Catalunya -- Barcelona -- Congressos" , "dc.subject": "Big data -- Catalonia -- Barcelona -- Congresses" , "dc.subject": "Informació -- Sistemes d'emmagatzematge i recuperació -- Congressos" , "dc.subject": "Information storage and retrieval systems -- Congresses" , "dc.title": "TMB DataHub – NoSQL Spatial Storage Stack" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/lecture" , "dc.rights.accessrights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" }