{ "dc.contributor.author": "López Suárez, Mercedes" , "dc.date.issued": "2016-10-20" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256.1/4479" , "dc.description.abstract": "Intervenció de la Dra. Mercedes López Suárez (Universidad Complutense de Madrid) en el marc del Seminari Internacional "La égloga del Reino de Nápoles en tiempos de Pedro de Toledo", presentada per la Dra. Ines Ravasini (Università di Bari). Mercedes López parla del fenòmen de l'ègloga vulgar que es va viure a Itàlia, des de finals del segle XV fins a mitjans segle XVI" , "dc.description.tableofcontents": "4479.mp4 4479.mp3" , "dc.format.mimetype": "audio/mpeg" , "dc.format.mimetype": "video/mp4" , "dc.language.iso": "spa" , "dc.publisher": "Universitat de Girona. Institut de Llengua i Cultura Catalanes" , "dc.relation.ispartofseries": "Seminari Internacional "La égloga del reino de Nápoles en tiempos de Pedro de Toledo";" , "dc.rights": "Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Spain" , "dc.rights.uri": "http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/" , "dc.subject": "Poesia bucòlica -- Congressos" , "dc.subject": "Pastoral poetry -- Congresses" , "dc.subject": "Nàpols (Regne) -- Poesia -- S. XV-XVI -- Congressos" , "dc.subject": "Naples (Kingdom) -- Poetry -- 15th-16th centuries -- Congresses" , "dc.subject": "Siena (Itàlia) -- Poesia -- S. XV-XVI -- Congressos" , "dc.subject": "Siena (Italy) -- Poetry -- 15th-16th centuries -- Congresses" , "dc.title": "Itinerario (Siena-Nápoles) y transversalidad de la égloga" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/lecture" , "dc.rights.accessrights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" }