{ "dc.contributor.author": "Vargas Tinoco, Alexander" , "dc.date.issued": "2017-05-02" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256.1/4736" , "dc.description.abstract": "Alexander Vargas exposa les idees generals de la seva investigació doctoral, que té l'objectiu de proporcionar, si és possible, una justificació de les mesures no convencionals (no compensatòries) en el dret de danys" , "dc.description.tableofcontents": "4736.mp4 4736.mp3" , "dc.format.mimetype": "audio/mpeg" , "dc.format.mimetype": "video/mp4" , "dc.language.iso": "spa" , "dc.publisher": "Universitat de Girona. Càtedra de Cultura Jurídica" , "dc.publisher": "Universitat de Girona. Institut de Dret Privat Europeu i Comparat" , "dc.relation.ispartofseries": "Trobada UdG-Externado sobre responsabilitat civil i reparació;" , "dc.rights": "Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Spain" , "dc.rights.uri": "http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/" , "dc.subject": "Dret civil -- Congressos" , "dc.subject": "Civil law -- Congresses" , "dc.subject": "Responsabilitat civil -- Congressos" , "dc.subject": "Liability (Law) -- Congresses" , "dc.title": "Más allá de la compensación: una justificación de las medidas no convencionales en el derecho de daños" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/lecture" , "dc.rights.accessrights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" }