{ "dc.contributor.author": "Roe-Sepowitz, Dominique" , "dc.date.issued": "2017-11-10" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256.1/4924" , "dc.description.abstract": "Conferència a càrrec de la professora Dominique Roe-Sepowitz. Dominique és professora a la Facultat de Treball Social de la Arizona State University i directora de la Office of Sex Trafficking Intervention Research Center. El seu treball es centra en el desenvolupament de recerques i programes per a la prevenció i superació d’aquest tipus de violència. Feina que realitza en estreta col·laboració amb diferents institucions i organitzacions socials" , "dc.description.tableofcontents": "4924.mp4 4924.mp3" , "dc.format.mimetype": "audio/mpeg" , "dc.format.mimetype": "video/mp4" , "dc.language.iso": "eng" , "dc.language.iso": "eng" , "dc.publisher": "Universitat de Girona. Facultat d'Educació i Psicologia" , "dc.relation.ispartofseries": "Conferències i sessions;" , "dc.rights": "Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Spain" , "dc.rights.uri": "http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/" , "dc.subject": "Tràfic de persones -- Congressos" , "dc.subject": "Human trafficking -- Congresses" , "dc.subject": "Prostitució -- Congressos" , "dc.subject": "Prostitution -- Congresses" , "dc.title": "Tràfic d'Èssers Humans en els Estats Units: recerca i intervenció social per la prevenció i superació del tràfic de dones amb finalitat d'explotació sexual" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/lecture" , "dc.rights.accessrights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" }