{ "dc.contributor.author": "Carbonell, Flavia" , "dc.date.issued": "2020-01-31" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256.1/5978" , "dc.description.abstract": "Conferència de la Dra. Flavia Carbonell de la Universitat de Xile sobre els errors que es poden produir en diferents moments del procés judicial i el rol dels mecanismes d'impugnació" , "dc.description.tableofcontents": "5978.mp4 5978.mp3" , "dc.format.mimetype": "audio/mpeg" , "dc.format.mimetype": "video/mp4" , "dc.language.iso": "spa" , "dc.publisher": "Universitat de Girona. Departament de Dret Privat" , "dc.relation.ispartofseries": "Seminaris de Filosofia del Dret;" , "dc.rights": "Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International" , "dc.rights.uri": "http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/" , "dc.subject": "Dret -- Filosofia -- Congressos" , "dc.subject": "Law -- Philosophy -- Congresses" , "dc.subject": "Procediment judicial -- Congressos" , "dc.subject": "Judicial process -- Congresses" , "dc.subject": "Error (Dret) -- Congressos" , "dc.subject": "Mistake (Law) -- Congresses" , "dc.subject": "Recursos (Dret) -- Congressos" , "dc.subject": "Remedies (Law) -- Congresses" , "dc.title": "Razonamiento impugnatorio y error" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/lecture" , "dc.rights.accessrights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" }