{ "dc.contributor.author": "Forcades i Vila, Teresa" , "dc.date.issued": "2020-09-17" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256.1/6021" , "dc.description.abstract": "Conferència a càrrec de Teresa Forcades sobre diferents maneres de viure la identitat jueva des de les divergències i els diversos camins que han conduit a posicionaments no pas sempre acceptats per l'entorn jueu ortodox, ni acceptats amb normalitat per l'entorn no jueu, que sovint es troba més còmode davant d'un judaisme de caire més tradicional i conservador que no pas davant d'un judaisme més transgressor i divergent" , "dc.description.tableofcontents": "6021.mp4 6021.mp3" , "dc.format.mimetype": "audio/mpeg" , "dc.format.mimetype": "video/mp4" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.publisher": "Universitat de Girona. Càtedra Ferrater Mora de Pensament Contemporani" , "dc.relation.ispartofseries": "Judaismes: mirades heterodoxes;" , "dc.rights": "Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International" , "dc.rights.uri": "http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/" , "dc.subject": "Jueus -- Congressos" , "dc.subject": "Jews -- Congresses" , "dc.subject": "Judaisme -- Congressos" , "dc.subject": "Judaism -- Congresses" , "dc.subject": "Jueus -- Identitat -- Congressos" , "dc.subject": "Jews -- Identity -- Congresses" , "dc.title": "Etty Hillesum: trobar Déu als barracons" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/lecture" , "dc.rights.accessrights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" }