{ "dc.contributor.author": "Sánchez Córdova, Juan" , "dc.date.issued": "2021-06-11" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256.1/6281" , "dc.description.abstract": "Intervenció a càrrec de Juan Sánchez Córdova, de la 2a generació del 'Máster de Razonamiento Probatorio' sobre la valoració de la prova pericial en la jurisprudència peruana. Contraponència a càrrec de María de Jesús García Ramírez de la 1a generació del Máster" , "dc.description.tableofcontents": "6281.mp4 6281.mp3" , "dc.format.mimetype": "audio/mpeg" , "dc.format.mimetype": "video/mp4" , "dc.language.iso": "spa" , "dc.publisher": "Universitat de Girona. Càtedra de Cultura Jurídica" , "dc.relation.ispartofseries": "1er Encuentro Intergeneracional de Alumnos y Ex-Alumnos del Máster de Razonamiento Probatorio;" , "dc.rights": "Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International" , "dc.rights.uri": "http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/" , "dc.subject": "Prova (Dret) -- Congressos" , "dc.subject": "Evidence (Law) -- Evidence (Law)" , "dc.subject": "Lògica jurídica -- Congressos" , "dc.title": "Valoración de la prueba pericial en la jurisprudencia peruana" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/lecture" , "dc.rights.accessrights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" }