{ "dc.contributor": "Catling, Brian" , "dc.contributor.author": "MacLennan, Alastair" , "dc.date.issued": "2012-02" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256.1/6292" , "dc.description": "Càmara i producció: Tila Rodríguez-Past" , "dc.description": "Finançat per la Comissió Europea de Cultura 2007-13" , "dc.description.abstract": "Entrevista a l'artista britànic, Alastair MacLennan, sobre la seva vida i obra. Alastair MacLennan és entrevistat per Brian Catling, a Oxford, el febrer de 2012" , "dc.description.tableofcontents": "6292.mp4 6292.mp3" , "dc.format.mimetype": "audio/mpeg" , "dc.format.mimetype": "video/mp4" , "dc.language.iso": "eng" , "dc.publisher": "Universitat de Girona. Càtedra d'Art i Cultura Contemporanis" , "dc.relation.ispartofseries": "ELAA. European Life Art Archive;" , "dc.rights": "Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 4.0 Internacional" , "dc.rights.uri": "http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" , "dc.subject": "MacLennan, Alastair, 1943- -- Intervius" , "dc.subject": "MacLennan, Alastair, 1943- -- Interviews" , "dc.subject": "Artistes -- Intervius" , "dc.subject": "Artists -- Interviews" , "dc.title": "Entrevista a Alastair MacLennan" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/event" , "dc.rights.accessrights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" }