{ "dc.contributor.author": "Heal, Sharon" , "dc.date.issued": "2021-11-30" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256.1/6568" , "dc.description.abstract": "Presentació inaugural a càrrec de Sharon Heal, directora de la British Museums Association sobre el motiu i els fonaments del treball dels Museus amb la comunitat com agents socials del canvi" , "dc.description.tableofcontents": "6568_SPA.mp4 6568_SPA.mp3" , "dc.format.mimetype": "audio/mpeg" , "dc.format.mimetype": "video/mp4" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.publisher": "Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural" , "dc.publisher": "Observatori dels Públics del Patrimoni Cultural de Catalunya" , "dc.relation.ispartofseries": "Jornada 'Museus rellevants per a la comunitat. Eines per a la participació ciutadana';" , "dc.rights": "Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International" , "dc.rights.uri": "http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/" , "dc.subject": "Museus -- Aspectes socials -- Congressos" , "dc.subject": "Museums -- Social aspects -- Congresses" , "dc.subject": "Museus -- Participació ciutadana -- Congressos" , "dc.subject": "Museums -- Citizen participation -- Congresses" , "dc.title": "Museus i comunitat, museus compromesos" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/lecture" , "dc.rights.accessrights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" }