{ "dc.contributor.author": "Comanducci, Paolo" , "dc.date.issued": "2022-05-06" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256.1/6733" , "dc.description.abstract": "Conferència a càrrec de Paolo Comanducci, de la Università degli Studi di Genova, sobre el concepte de vigència de normes. Palo Comanducci fa una anàlisi conceptual sobre vigència comparada amb validesa i eficàcia, es refereix també als judicis de vigència, i a algunes de les problemàtiques obertes com la de la incertesa dels judicis de vigència i les relacions entre aquests judicis de vigència i el càlcul de probabilitats" , "dc.description.tableofcontents": "6733.mp4 6733.mp3" , "dc.format.mimetype": "audio/mpeg" , "dc.format.mimetype": "video/mp4" , "dc.language.iso": "spa" , "dc.publisher": "Universitat de Girona. Càtedra de Cultura Jurídica" , "dc.relation.ispartofseries": "III Premi Internacional Cultura Jurídica;" , "dc.rights": "Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International" , "dc.rights.uri": "http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/" , "dc.subject": "Dret -- Filosofia -- Congressos" , "dc.subject": "Law -- Philosophy -- Congresses" , "dc.subject": "Dret -- Interpretació -- Congressos" , "dc.subject": "Law -- Interpretation and construction -- Congresses" , "dc.title": "Vigencia vs. validez" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/lecture" , "dc.rights.accessrights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" }