EPINET 2012: Epidemics on Networks: Current Trends and Challenges [workshop]

DSpace/Manakin Repository

EPINET 2012: Epidemics on Networks: Current Trends and Challenges [workshop]

 
 

EPINET 2012: Epidemics on Networks: Current Trends and Challenges

Girona, 5 a 7 setembre de 2012

Taller organitzat pels grups "Equacions Diferencials i Aplicacions, Elaboració de Models" (EDMA) i "Comunicacions de Banda Ampla i Sistemes Distribuïts" (BCDS), ambdós de la Universitat de Girona (UdG). Compta amb el suport financer de projectes de recerca dels governs espanyol i català i del projecte Euler del 7è Programa Marc de la Comissió Europea.

L'objectiu d'aquest taller és reunir investigadors en el camp de les epidèmies de diferents disciplines (matemàtics, físics, informàtics, enginyers i biòlegs) per presentar els problemes actuals, així com possibles vies futures d' investigacions en epidemiologia de la xarxa. Temes tractats al taller són: la definició i caracterització de la robustesa de les xarxes d'Internet, les epidèmies d'Internet, la captura de la conducta humana en el modelatge de l'epidèmia, l'anàlisi dels brots i epidèmies en metapoblacions, entre d'altres.

Documents recently added

You can copy this text:

This file is restricted

The file you are attempting to access is a restricted file and requires credentials to view. Please login below to access the file.

  1. We will contact you via the email address you have provided us.