00:00/00:00 </>
​3085.mp4
​3085.mp3

La parla quotidiana de les comunitats jueves de la Catalunya medieval