00:00/00:00 </>
​5400.mp4
​5400.mp3

Geografies creatives en territoris no urbans: més enllà de la dicotomia urbà/rural