I Congrés Joventut i Societat

Joventut i risc. Unes relacions ineludibles?

Actualment es parla molt de la societat del risc i es fa molt d’èmfasi en les relacions entre joventut i risc en diferents àmbits. En aquests debats trobem des de posicions quasi essencialistes que entenen el risc com un element intrínsecament constitutiu de la joventut, fins a aquelles posicions que consideren que s’ha de protegir la joventut d’aquesta societat del risc, sigui com sigui. Pensem, però, que manca un debat aprofundit sobre què vol dir el risc, quin rol i quins valors l’hi atribuïm, tan en el conjunt de la societat, com de cara al procés de desenvolupament de la joventut. També caldria debatre sobre les perspectives teòrico-metodològiques des de les que s’analitza el risc i la utilitat dels discursos hegemònics al voltant de la seva prevenció. En definitiva, el que tractarem serà de qüestionar i problematitzar les relacions que es solen establir entre joventut i risc per anar més enllà dels tòpics i intentar entendre, en tot cas, el significat d’aquesta associació que tant es proclama.

Aquestes qüestions i altres associades són les que volem tractar en aquest Congrés. Per això es comptarà amb la participació de destacats experts internacionals i nacionals, juntament amb els estudiants i professors del Màster Interuniversitari en Joventut i Societat, i totes aquelles persones interessades en participar-hi.

Joventut i risc

Resultats col·leccions

Cap resultat
Thumbnail

Espectacle

Event open access