Univest 09

El I Congrés Internacional UNIVEST’08 plantejava que l’estudiant s’havia de convertir en el principal protagonista del procés d’ensenyament i aprenentatge a l’educació superior. Moltes de les reflexions proposades en aquella edició del Congrés evidenciaven una clara preocupació per aconseguir determinar quines podien ser les claus per millorar la implicació dels estudiants a la universitat.

Per això, l’UNIVEST’09 pretén avançar en la definició de propostes, estratègies i accions que puguin ajudar a incrementar la participació dels estudiants durant el seu període de formació.

En la línia de l’edició anterior, i mantenint la dinàmica participativa i el plantejament innovador, convidem de nou el professorat, el personal de l’administració i dels serveis universitaris i l’estudiantat a participar aportant les seves idees, opinions i punts de vista al debat.

Claus per a la implicació dels estudiants a la universitat

Resultats col·leccions

Cap resultat