La seguretat i la salut en els processos d'innovació