00:00/00:00 </>
​hdl1576.mp4
​1576.mp3

La Llei 3/2007 per a la igualtat efectiva entre homes i dones: implicacions per als diferents col·lectius de la Universitat