Symposium Wittgenstein (2002)

El 1989, amb motiu del centenari del naixement de Wittgenstein, la nostra Universitat va organitzar un simposi sobre el pensament del filòsof. Ara la Càtedra Ferrater Mora organitza un altre per celebrar que el 1927 -és a dir, fa 75 anys-, Wittgenstein va reemprendre el seu interés per la filosofia.

Aquest Simposi s'ocupa precisament de dos dels camps temàtics que més van interessar el filòsof al final de la seva vida: la filosofia de la matemàtica i la filosofia de la psicologia.

Programa:

1. Ontology and Philosophy of Mathematics

1.1. Do we need a "new" Wittgensteins?

1.2. Wittgenstein on the Mysteries of the Mathematical World

1.3. Tractarian Objects as Qualia

1.4. Wittgenstein's Philosophy of Mathematics

2. Philosophy of Psychology

2.1. Wittgenstein's Treatment of Private Language

2.2. Wittgenstein and the Impossibility of Explaining Thought and Language

2.3. Are Meaning, Understanding, etc. Definite States?

Symposium Internacional Càtedra Ferrater Mora. Wittgenstein. Girona, 28-29 Novembre de 2002

Resultats col·leccions

Cap resultat