Jornada Integració de la simulació en el currículum d’infermeria