ISSE 2010

El X Curs d'estiu de l'Institut de Medi Ambient tractarà de com les activitats humanes poden afectar la biodiversitat marina. Aquest nou curs, Biodiversitat marina i activitats humanes, vol ser una continuació de la temàtica encetada amb l’edició anterior, centrada en biodiversitat marina i salut humana.

En aquesta nova edició ens proposem parlar de totes les activitats que la societat realitza i que repercuteixen al mar, que produeixen impactes sobre els organismes marins. Algunes d’aquestes activitats, com la pesca, s’han realitzat al llarg de segles. La tecnologia però, l’ha intensificat de tal manera que ha permès incrementar massa la captura, i les conseqüències estan essent devastadores per a algunes espècies. Quelcom similar passa amb el transport marítim i les activitats portuàries. No només l’activitat o la contaminació, sinó també el soroll que genera la navegació marítima o els radars, pot produir desorientació en moltes espècies de peixos o cetacis. També cal considerar les aigües de llast dels vaixells de càrrega, que són l’origen d’algunes espècies invasores en el nostre mar.

Girona, 17 i 18 de setembre de 2010

Biodiversitat marina i activitats humanes

Resultats col·leccions

Cap resultat
Thumbnail

Conclusions

Class open access