Congènere Congrés Internacional 2010

El CONGENERE 2010 és la segona edició d’un congrés que va néixer com a espai comunicatiu per posar en comú diferents perspectives teòriques i empíriques sobre els models, processos i límits dels rols de gènere que es manifesten en el discurs mediàtic. Aquesta segona edició vol reflexionar i debatre sobre els rols de gènere que vehiculen les narracions de ficció televisives: telenovel·les, telefilms, minisèries, sèries i altres formats. Seguint les posicions teòriques de (Schaeffer, 1999: 47, 76), “La forma més simple de modelitzar és l’exemplificació de situacions i seqüències de comportament, que posa a la nostra disposició esquemes de situacions, escenaris d’accions, constel·lacions emotives i ètiques, que són susceptibles de ser interioritzades per immersió i que, eventualment, poden ser reactivades de manera associativa”. Tanmateix, aquest autor afirma que accedim a la ficció amb les mateixes competències mentals i representacionals que ens serveixen per representar la realitat. Umberto Eco (1994:101) considera que els mons narratius més impossibles tenen com a fons el que és possible en el món que concebem com a real.

Aquest és el punt de partida del congrés: crear un espai pluridisciplinar que compti amb la participació de professionals de la producció de sèries de ficció, guionistes, directors, d’investigadors universitaris, i de representants d’entitats que focalitzen els seus objectius a l’entorn del gènere per posar de manifest els estereotips de gènere que construeixen i difonen la ficció televisiva.

El congres és una iniciativa del grup d'investigació ARPA –Anàlisis de la Recepció de les Pantalles Audiovisuals–, integrat per professors de la Universitat de Girona, la Universitat de Barcelona, la Universitat Europea Miguel de Cervantes de Valladolid i la Universitat del País Basc.

Per tot això, pensem que aquest congrés pot aportar un corpus investigador interdisciplinari problemes socials que, lluny d'estar resolts, continuen sent assignatures pendents d'una societat plenament democratitzada com la nostra: la violència de gènere, els estereotips i les desigualtats de gènere, vehiculats per la ficció televisiva.

Accedeix a les actes del congrés

Girona, 30 setembre i 1 d'octubre 2010

La construcció de gènere a la ficció televisiva

Resultats col·leccions

Cap resultat
Thumbnail

Conferència [Pep Armengol]

Class open access

Thumbnail

Conferència inaugural

Class open access