Univest 2011

El III Congrés Internacional UNIVEST consolida l’existència d’un espai destinat a l’intercanvi d’idees i a la reflexió al voltant del procés d’ensenyament i aprenentatge que té lloc a la universitat i que situa l’estudiant en el centre de tot el seu desenvolupament.

Les dues edicions anteriors, dels anys 2008 i 2009, es van centrar en els temes següents: «L'estudiant, eix del canvi a la universitat» i «Claus per a la implicació dels estudiants a la universitat», respectivament.

Atenent els interessos i preocupacions manifestats en la darrera edició del Congrés, per a l’UNIVEST 2011 s’ha triat com a focus de treball «L’autogestió de l’aprenentatge». Des d’aquesta perspectiva, el programa intentarà oferir visions actualitzades que permetin orientar millor la feina de tots els responsables a l’hora de facilitar els processos i oferir les eines necessàries per tal que els estudiants puguin desenvolupar adequadament el seu treball a la universitat.

En la línia de les edicions anteriors, i mantenint la dinàmica participativa i el plantejament innovador, enguany tornem a convidar el professorat, el personal d’administració i serveis universitari i els estudiants a participar-hi, i a aportar les seves idees, opinions i punts de vista al debat.

L’autogestió de l’aprenentatge

Resultats col·leccions

Cap resultat