I Fòrum del Patrimoni Literari

I Fòrum del Patrimoni Literari, organitzat per la Càtedra M. Àngels Anglada en col·laboració amb l'ILCC

Es tracta d'una iniciativa creada per a compartir experiències, metodologies, resultats i temàtiques comunes entre centres i institucions dedicats a la gestió del patrimoni literari.

En aquest I Fòrum es volen tractar les “Estratègies de patrimonialització literària: els espais dels escriptors i la gestió de les xarxes”, és per això que s'ha convidat els principals gestors de les xarxes catalana, espanyola, francesa i italiana dels espais d'escriptors: Espais Escrits, Fédération des Maisons d'écrivains et des patrimoines littéraires, Asociación de Casas-Museo y Fundaciones de Escritores, ICOM Italia i també els gestors del Parco Letterario Carlo Levi d'Aliano.

Dia: 9 de novembre de 2011

Resultats col·leccions

Cap resultat