Jornada LAPAD des de les perspectives sanitària i social

Jornada sobre la Llei de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència (LAPAD) des de les perspectives sanitària i social

23 de novembre de 2011

L’objectiu de la jornada és aprofundir en el coneixement de la LAPAD i conèixer els avantatges i limitacions des del punt de vista de l’atenció sanitària i de l’atenció social.

L’organització de la Jornada és a càrrec de la Facultat d’Educació i Psicologia i la Facultat d’Infermeria.

Resultats col·leccions

Cap resultat