Symposium La Filosofia de Kant dos-cents anys després

Amb motiu del 200 aniversari de la mort d'Immanuel Kant, aquest simposi se suma als homenatges celebrats arreu i aprofita l'efemèride per debatre sobre l'actualitat i presència del pensament kantià en el panorama filosòfic actual.

Aquest simposi es va celebrar a Girona, el 7 d'octubre de 2004

Programa:

1. Inauguració del Simposi

2. És versemblant la idealitat de l'espai i del temps?

3. El concepto y el "mero" concepto

4. El plaer de la reflexió

5. De la belleza al asco. El fondo irreductible de la estética

6. Sum Verhältnis von Denken und Erkennen in der Transzendentalphilosophie Kants (La relació entre pensar i conèixer en la filosofia transcendental de Kant)

Symposium Internacional Càtedra Ferrater Mora. La Filosofia de Kant dos-cent anys després

Resultats col·leccions

Cap resultat