5es Jornades de Geografia Econòmica

5es Jornades de Geografía Econòmica : Crisi econòmica i impactes territorials

Grup de Geografía Econòmica de la AGE

Girona, del 28 al 30 de junio de 2012

L'objectiu de la trobada és reflexionar sobre l'abast i les conseqüències de la crisi econòmica actual a diverses escales, fonamentalment estatal, regional i local.

A més de la ponència inaugural de Joan Majó, també han exposat els seus treballs José Luis Alonso, director del Departament de Geografia de la Universitat de Salamanca i Yuko Aoyama, professora de la Graduate School of Geography de la Clark University d’Estats Units. També hi ha les comunicacions presentades pels geògrafs inscrits a les jornades.

En aquestes jornades es commemoren també els 25 anys del Grup de Geografia Econòmica de l’AGE.

Resultats col·leccions

Cap resultat