XXIII Congreso Internacional Asele

XXIII Congreso Internacional Asele

Girona, 19-22 setembre 2012

El XIII Congrés està dedicat al Multilingüisme i a l'ensenyament de l' ELE en contextos multiculturals. L'objectiu del congrés és reflexionar a l'entorn de l'ensenyament i l'aprenentatge de l'espanyol en aquest context multilingüe, així com en tots aquells contextos de fora de l'àmbit hispano-parlant, on l'espanyol conviu amb altres llengües ja sigui en l'àmbit social, acadèmic o personal de l'estudiant.

Resultats col·leccions

Cap resultat