II Seminari Internacional "Literatures ibèriques i memòria històrica"

II Seminari Internacional "Literatures ibèriques i memòria històrica"

27 de juny de 2013

Lloc: Aula de Música de la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona

Organitzat pel Grup de recerca de Literatura Contemporània, Teoria de la Literatura i Literatura Comparada de l'ILCC

Després del primer seminari internacional sobre la memòria històrica de la guerra civil en les literatures ibèriques, celebrat a la Casa de la Pau i dels Drets Humans de Donosti el juliol de 2010, la segona edició del seminari, que en aquesta ocasió ha tingut lloc a l'Aula de música de la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona el 27 de juny, es proposa continuar establint les bases teòriques i metodològiques per a una anàlisi comparada del concepte de memòria històrica en les literatures ibèriques.

El seminari d’enguany es dedica a reflexionar sobre la recent aparició del paradigma memòria en les manifestacions i representacions de la memòria històrica en les literatures espanyola, catalana, basca i gallega, amb un èmfasi especial en la novel·la i la poesia.

Per això, la Universitat de Girona ha convidat alguns dels investigadors més prestigiosos que actualment treballen sobre les representacions de la memòria històrica en les literatures ibèriques per esbrinar quins són els espais compartits, els relats comuns i les singularitats ètiques de cadascuna de les quatre cultures de l’Estat espanyol.

El Seminari, coordinat pel professor Xavier Pla i organitzat pel Grup de recerca de Literatura Contemporània, Teoria de la Literatura i Literatura Comparada de l'ILCC, ha comptat amb la participació dels professors Joan Ramon Resina (Stanford University), Hans Lauge Hansen (Aarhus Universitet), Ulrich Winter (Philipps-Universität Marburg), Mari Jose Olaziregi i Lourdes Otaegi (Euskal Herriko Unibertsitatea), Dolores Vilavedra (Universidade de Santiago de Compostela), Antoni Martí (Universitat de Barcelona), Joan Oleza (Universitat de València) i Pep Cruanyes (Comissió de la Dignitat).

Resultats col·leccions

Cap resultat