I Jornada d'Estudi sobre el Noucentisme : Art, Literatura i Arquitectura : a l'entorn d'Athenea

I Jornada d'Estudi sobre el Noucentisme. Art, Literatura i Arquitectura. A l'entorn d'Athenea

Girona, 28 de novembre de 2013

La jornada forma part de l’Homenatge a Joaquim Folch i Torres, en el cinquantenari de la seva mort, organitzat per la Fundació Folch i Torres

Resultats col·leccions

Cap resultat