ISSE 2014

XIV International Summer School on the Environment ISSE2014. Agricultura periurbana i urbana en les ciutat del segle XXI reptes per a una millor gestió del territori.

Organització: Institut de Medi Ambient i Escola Politècnica Superior de de la Universitat de Girona i Agroterritori

Dates: 18 i 19 de setembre de 2014

Aquestes son les primeres jornades dedicades a l'agricultura periurbana i urbana en l'àmbit de les activitats dutes a terme des del Institut de Medi Ambient de la Universitat de Girona i emmarcades en l'Escola Internacional de Medi Ambient (International Summer School on Environment-ISSE 2014).

Aquest any les jornades tenen com a principal objectiu proporcionar un debat enriquidor sobre un argument que ha assolit importància en els últims anys: repensar la ciutat, des d'una ciutat verda a una ciutat fèrtil i promoure accions que afavoreixin la interacció ciutat-camp per a una major sinergia entre els aspectes productius (produccions de cicle curt que inclou aliments ecològics i no ecològics), la preservació de la qualitat ambiental, la utilització racional del territori, la valorització de la capacitat productiva de l'entorn, la sostenibilitat econòmica i l'impacte social.

En aquesta línia, les jornades constitueixen un punt de trobada per debatre sobre aquesta problemàtica entre estudiants, docents, tècnics del sector agrari, ambiental i d'ordenació del territori, productors agraris i representants d'institucions locals. Alhora, seran el trampolí per reflexionar i pensar propostes i solucions beneficioses per al conjunt del territori gironí.

Objectiu: ser una plataforma d'anàlisis de la situació actual amb l'objectiu d'assolir una major sensibilització entre els participants i ampliar la difusió de les problemàtiques. S'extrauran conclusions i es faran propostes per tal de donar solucions adequades que respectin el territori, donin un just valor a les activitats productives i permetin una relació fluida entre ciutat i territori periurbà.

De manera específica, les jornades contribuiran en:

- Fer visible l'agricultura urbana i periurbana catalana, i amb exemples de l'entorn gironí.

- Aprofundir en els elements que amenacen l'espai agrari periurbà i l'activitat agrària de la zona.

- Determinar els elements que poden suposar noves oportunitats.

Agricultura periurbana i urbana en les ciutat del segle XXI reptes per a una millor gestió del territori

Resultats col·leccions

Cap resultat
Thumbnail

Cloenda de les jornades

Class open access