Congrés Internacional “Una guerra civil de paraules: l’impacte cultural de la Gran Guerra a Catalunya, Espanya i Europa”

Congrés Internacional “Una guerra civil de paraules: l’impacte cultural de la Gran Guerra a Catalunya, Espanya i Europa”

Dates: 24, 25 i 26 de setembre de 2014

Lloc: Sala de Graus, Facultat de Lletres

Cent anys després de l’esclat de la Primera Guerra Mundial, la Universitat de Girona, en una iniciativa conjunta dels grups de recerca en Literatura contemporània, Teoria de la literatura i Literatura comparada (ILCC) i Història, Memòria i Identitats (IRH), organitza els dies 24, 25 i 26 de setembre de 2014 el Congrés Internacional “Una guerra civil de paraules: l’impacte cultural de la Gran Guerra a Catalunya, Espanya i Europa”, amb l’objectiu central de realitzar una aproximació des d'una perspectiva europea als antecedents, el desenvolupament i les conseqüències intel·lectuals, culturals i literàries generades per la Primera Guerra Mundial.

El programa englobarà sessions que abordaran la qüestió tant des de la perspectiva de la història cultural i política com des de la història de la literatura, el periodisme i la filologia. Aquest enfocament pluridisciplinar i comparatista resulta fonamental per abastar les múltiples situacions i desenvolupaments del conflicte que va marcar l’inici del segle XX.

Resultats col·leccions

Cap resultat