Jornada UdG "Open Access": L’accés obert a la publicació científica

Jornada UdG "Open Access": L’accés obert a la publicació científica

(Aplicació dels reglaments del programa Horitzó 2020 i la llei 14/2011)

L'Accés Obert a la investigació científica s'ha convertit en un dels eixos de la política científica dels diferents governs i institucions, en aplicació de la legislació vigent, tan a nivell europeu com estatal. En concret, l'article 37 de la llei 14/2011 d'1 de juny de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació obliga a fer pública una versió digital. El 7è Programa Marc ja establia alguns mecanismes de suport a l'accés obert. Però, el nou programa europeu de finançament de la R+D+I, Horitzó 2020 crea mesures concretes i fixa l'obligatorietat de l'accés obert, tant a la publicació, com a les dades de recerca generades com a resultat de treballs finançats amb fons públics europeus.

  

Aquesta jornada pretén aclarir dubtes al voltant del concepte de l'accés obert i de com afecten aquests canvis a l'investigador; es posarà l'exemple pràctic d'una revista en accés obert dirigida per una investigadora de la UdG.

Destinataris de la jornada:

Personal Docent i investigador, personal bibliotecari, gestors i tècnics de la recerca i transferència de resultats, altres professionals de la gestió de la R+D+I.

Organitzen:

‐ Biblioteca de la Universitat de Girona

‐ Unitat de Programes Europeus a la R+D+I i la secció d'Ajuts Nacionals a la recerca de l'Oficina de Investigació i Transferència Tecnològica de la Universitat de Girona

Data: 13 d’octubre de 2014

Lloc: Aula 206 de l’Edifici P2 de l’Escola Politècnica de la Universitat de Girona, Campus Montilivi

Aplicació dels reglaments del programa Horitzó 2020 i la llei 14/2011

Resultats col·leccions

Cap resultat