Listar Dissidència: viure, creure i pensar diferent (segles XVI-XVIII) por fecha de publicación