00:00/00:00 </>
​4381.mp4
​4381.mp3

La perspectiva “diastràtica” en la Gramàtica de la llengua catalana: descriptiva, normativa, diatòpica, diastràtica (1994), d’Antoni M. Badia i Margarit