Col·loqui Internacional Walter Benjamin 2016

Col·loqui Internacional Walter Benjamin 2016. Les guerres civils a l'època contemporània

Walter Benjamin, com tots els homes i dones de la seva generació, es trobà immergit en una Europa plenament afectada per les conseqüències desestabilitzadores de la Primera Guerra Mundial. Quan es compleix el 80è aniversari de la Guerra Civil espanyola, sembla indispensable fixar l’atenció en el concepte de Guerra Civil com a categoria històrica. Aquest col∙loqui internacional, que té en l’agudesa crítica de Walter Benjamin la font d’inspiració, es proposa com un recorregut històric, politològic i cultural sobre els diversos conflictes civils armats des de la Gran Guerra fins a l’actualitat. En aquest marc, tenint en compte la forta càrrega memorialística que impregna la conflagració civil espanyola de 1936, es dedicarà una atenció especial a aquest esdeveniment històric. Així mateix, des del present i amb una perspectiva multidisciplinària, s’abordaran les causes i conseqüències dels conflictes actuals que assolen moltes zones del planeta. Seguint aquest fil argumental contemporani, la discussió sobre la consecució de la pau també ocuparà una part substancial del programa del col∙loqui

Les guerres civils a l'època contemporània

Resultats col·leccions

Cap resultat