Seminari Internacional "La égloga del Reino de Nápoles en tiempos de Pedro de Toledo"

Seminari Internacional "La égloga del reino de Nápoles en tiempos de Pedro de Toledo"

Data: 20 i 21 d'octubre 2016

Lloc: Facultat de Lletres. Sala d'Estudis Rafael Llussà

Organitza: Institut de Llengua i Cultura Catalanes. Grup de Literatura Espanyola

El projecte "Garcilaso de la Vega" en Italia. Estancia en Nápoles"(I) (2016-2019), dirigit per Eugènia Fosalba, inclou experts del món de la filologia hispànica, italiana, neollatina i clàssica, i al millor historiador especialista en la matèria. Es proposa donar a conèixer àmbits del saber, textos, relacions, influències, tertúlies i acadèmies literàries del Regne de Nàpols en una fase tan decisiva per a la modernització literària com van ser els primers quaranta anys del segle XVI, els quals suposen l'eclosió del Renaixement i el moment que Garcilaso escriu la seva obra. En aquesta primera fase del projecte, s'ofereix aquest Seminari Internacional sobre "La égloga del reino de Nápoles en tiempos de Pedro de Toledo"(2016), el resultat del qual es publicarà en un volum monogràfic a la revista francesa 'Bulletin hispanique'(2017)

Resultats col·leccions

Cap resultat