Jornada “30 anys després de la Carta d’Ottawa per a la Promoció de la Salut: nous reptes”

Jornada “30 anys després de la Carta d’Ottawa per a la Promoció de la Salut: nous reptes”

Dia: 15 de desembre de 2016

Lloc: Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona. Auditori Jaume Casademont.

Objectius:

‐ Analitzar les principals aportacions que s’han dut a terme en cada una de les línies d’acció descrites a la Carta d’Ottawa.

‐ Identificar els reptes en l’àmbit de la promoció de la salut que es plantegen per els propers anys en relació als ODS

Resultats col·leccions

Cap resultat