00:00/00:00 </>
​4628.mp4

Pràctica 4. Corrent altern - Wind Turbine

Share
Pràctica 4 de l'assignatura "Fonaments de Física II" del Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació (curs 2016-2017) consistent en la demostració pràctica de l'obtenció de corrent altern mitjançant la turbina Savonius ​
​Tots els drets reservats