Fonaments de física 2 (Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació)

Thumbnail

Pràctica 4. Corrent altern - Wind Turbine

info:eu-repo/semantics/problem statement, exercise closed access

Thumbnail

Pràctica 2. Fonaments de Física II [Transferència de calor]

info:eu-repo/semantics/problem statement, exercise closed access

Thumbnail

Pràctica 4. Wind Turbine Mit

info:eu-repo/semantics/problem statement, exercise closed access

Thumbnail

Pràctica 2. Fonaments de Física II [Transferència de calor]

info:eu-repo/semantics/problem statement, exercise closed access

Thumbnail

Pràctica 3. Corrent Continu

info:eu-repo/semantics/problem statement, exercise closed access

Thumbnail

Pràctica 4. Wind Turbine Mit

info:eu-repo/semantics/problem statement, exercise closed access

Thumbnail

Pràctica 2. Mecanismes de tranferència de calor

info:eu-repo/semantics/problem statement, exercise closed access

Thumbnail

Pràctica 2. Fonaments de Física II [Transferència de calor]

info:eu-repo/semantics/problem statement, exercise closed access

Thumbnail

Pràctica 2. Aïllament tèrmic

info:eu-repo/semantics/problem statement, exercise closed access

Thumbnail

Eficiència energètica dels edificis. Pràctica 1

info:eu-repo/semantics/problem statement, exercise closed access

Thumbnail

Pràctica 3. Fonaments de Física II [Circuits de Corrent Continu]

info:eu-repo/semantics/problem statement, exercise closed access

Thumbnail

Pràctica 4. Fonaments de Física II [Savonius wind turbine]

info:eu-repo/semantics/problem statement, exercise closed access

Thumbnail

Pràctica 1. Fonaments de Física II [Simulador online Mit Design Advisor]

info:eu-repo/semantics/problem statement, exercise closed access

Thumbnail

Pràctica 3. Fonaments de Física II [Circuits de Corrent Continu]

info:eu-repo/semantics/problem statement, exercise closed access

Thumbnail

Pràctica 4. Fonaments de Física II [Wind Turbine Mit]

info:eu-repo/semantics/problem statement, exercise closed access

Thumbnail

Pràctica 5. Il·luminació

info:eu-repo/semantics/problem statement, exercise closed access

Thumbnail

Pràctica 5. Il·luminació

info:eu-repo/semantics/problem statement, exercise closed access

Thumbnail

Pràctica 5. Disseny d'intal·lació d'il·luminació

info:eu-repo/semantics/problem statement, exercise closed access

Thumbnail

Pràctica 3. Corrent Continu

info:eu-repo/semantics/problem statement, exercise closed access

Thumbnail

Pràctica 5. Fonaments de Física II [Il·luminació d'interiors]

info:eu-repo/semantics/problem statement, exercise closed access

Thumbnail

Pràctica 1. Fonaments de Física II [Simulador online Mit Design Advisor]

info:eu-repo/semantics/problem statement, exercise closed access