II Simposi Internacional sobre el Noucentisme

Noucentismes: el Noucentisme català en el context cultural europeu

II Simposi Internacional sobre el Noucentisme Girona, 23-25 de març de 2017

El Noucentisme sovint s'ha estudiat com un fenomen aïllat, com si s'hagués desenvolupat al marge de la història cultural de l'Europa de l'època. El II Simposi Internacional sobre el Noucentisme pretén corregir aquesta percepció –tal com ja han fet alguns estudiosos– presentant el treball d'una sèrie d'investigadors que ens ajudaran a veure el moviment noucentista des de perspectives diferents i en relació a la cultura i la societat europea del primer terç del segle XX.

El tema del Simposi parteix de la necessitat d'estudiar els paral·lelismes, contactes i concomitàncies entre el Noucentisme i altres moviments culturals que es van desenvolupar arreu d'Europa durant aquell període. La voluntat del Simposi és tenir una visió més àmplia i precisa de diferents aspectes que poden ajudar a un major coneixement i difusió del Noucentisme, un moviment encara molt desconegut.

Direcció del Simposi: Joaquim M. Puigvert (Universitat de Girona) i Jordi Falgàs (Fundació Rafael Masó).

Comitè Científic: Xavier Pla (Universitat de Girona), M. Lluïsa Faxedas (Universitat de Girona), Joaquim M. Puigvert (Universitat de Girona), Mercè Vidal (Universitat de Barcelona), Vinyet Panyella (Consorci del Patrimoni de Sitges), Joan Ramon Resina (Stanford University), Robert Davidson (University of Toronto), Jordi Falgàs (Fundació Rafael Masó).

Organitza: Universitat de Girona i Fundació Rafael Masó, amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, de la Diputació de Girona, de l'Ajuntament de Girona, de l'Ajuntament de Breda i del Museu Municipal Josep Aragay de Breda.

Noucentismes: el Noucentisme català en el context cultural europeu

Resultats col·leccions

Cap resultat