VII Fòrum del Patrimoni Literari

VII Fòrum del Patrimoni Literari: els papers dels escriptors

Data: 30 de novembre de 2017

Organitza: Càtedra de Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada - Carles Fages de Climent

El Fòrum és una iniciativa creada per a compartir experiències, metodologies, resultats i temàtiques comuns entre centres, institucions i estudiosos dedicats a la gestió del patrimoni literari. Al Fòrum de l’any 2014, vam reflexionar sobre la lectura sota aquest epígraf: “Llegir i després, si de cas, escriure”. Vam dedicar el Fòrum de 2015 a “Traduir, la millor manera de llegir”. I l’any 2016 el vam dedicar a “L’art d’escriure”. Enguany reflexionarem junts sobre els “papers” dels escriptors.

Escoltarem els mateixos escriptors. Què pensen fer dels seus papers: originals d’obra, correspondència i documents? O ja no conserven papers? Aleshores, què pensen fer amb el seu disc dur? Si tota la seva producció comença a l’ordinador, ja no tindrem primeres, segones o terceres versions d’un mateix text? No tindrem correccions de galerades? Com es conserven els papers? Quins? Les noves formes de patrimoni: disquets, emails, disc dur. Com es gestionen els originals de les obres i tot allò que pertany a l’escriptor: cartes, articles, retalls de premsa. Per això també escoltarem els experts, bibliotecaris i arxivers, que gestionen els “papers” dels escriptors. Què es fa amb la voluntat dels escriptors? I quan l’escriptor no ha deixat dit què vol fer amb els seus papers? Volem donar veu als hereus dels escriptors, als familiars, que conserven tota o una part del llegat, en els seus arxius privats o en cases-museu destinades a preservar la memòria dels escriptors.

En aquesta setena edició del Fòrum, la Càtedra de Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada - Carles Fages de Climent compta amb la col·laboració de la Biblioteca de Catalunya, de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC) i del Grup de Recerca de Patrimoni Literari de la Universitat de Girona (UdG)

Els papers dels escriptors

Resultats col·leccions

Cap resultat