L’aportació jueva a la idea d’Europa

Cicle L’aportació jueva a la idea d’Europa

Aquest cicle està dedicat a la qüestió de l’aportació jueva a la idea d’Europa. Segons l’escriptor israelià Amos Oz, no hi ha europeu més autèntic que el jueu. Sens dubte, el poble jueu ha contribuït com pocs a la conformació de la idea d’Europa. El trobem en el continent europeu des de temps ancestrals. No solament això, en alguns moments clau de la història europea la figura -o el mite- del jueu ha estat al centre de totes les mirades i reflexions sobre la nostra identitat continental. La resposta a la pregunta “què és Europa” “què som els europeus”, històricament, s’ha donat en bona mesura per contrast o amb relació a la presència en les nostres societats de la minoria jueva. Una minoria, sovint, ignorada, però, sovint, també, terriblement visibilitzada. En aquest cicle ens interessa veure en quin sentit podem dir que el poble jueu, a través de la filosofia, la música, l’art, la literatura, la política o la història ha contribuït a forjar la idea d’Europa.

Les conferències del cicle són:

- 18 de gener, 18.30h. L’École des Annales: una nova mirada a la història d’Europa, per Joaquim Nadal Farreras

- 15 de febrer, 18.30h. Europa: l’opressió per la funció i la necessitat d’arrelament, per Teresa Forcades Vila

- 22 de març, 18.30h. L’Europa d’abans de Hitler. Què n’ha quedat? N’ha quedat la llengua, per Fina Birulés Bertran

- 19 d’abril, 18.30h. L’Europa perduda de Stefan Zweig, per Antoni Martí Monterde

- 24 de maig, 18.30h. Europa: entre Asquenaz i Sefarad, per Manuel Forcano Aparicio

Cicle organitzat conjuntament per l’Institut d’Estudis Nahmànides del Patronat Call de Girona i la Càtedra Ferrater Mora de Pensament Contemporani de la UdG.

Resultats col·leccions

Cap resultat