Noves tendències en materials compòsits = New trends in composite materials

Jornada Noves tendències en materials compòsits = New trends in composite materials

Organitzadors: El Campus Compòsits i el Clúster de Materials Avançats de Catalunya.

Data: 17 de setembre de 2019.

Lloc: 'Auditori Josep Irla de Girona.

,

L'objectiu principal d'aquesta jornada és facilitar un punt de trobada entre experts i empreses interessades perquè tractin des d’un punt de vista divulgatiu, diferents sectors (automoció, aeronàutica, tèxtil, industrials, processament de materials, etc.) per tal que puguin conèixer el potencial dels materials compòsits així com els reptes i avenços actuals als quals s’enfronta el sector, apuntant cap a desenvolupaments futurs a mig termini.

Els temes que es tractaran en aquesta jornada inclouen: compostos amb matrius termoplàstiques, materials híbrids, principals sectors d’aplicació, noves perspectives de futur, fabricació additiva, entre altres.

Resultats col·leccions

Cap resultat