00:00/00:00 </>
​6219.mp4
​6219.mp3

Anàlisi espai-temps de la vegetació a la mina de Barruecopardo = Análisis espacio-temporal de la vegetación en la mina de Barruecopardo

Text Complet
Compartir
Comunicació a càrrec d'Eduardo Martín Azaola (GISARTE. GIS, Ingurumena & Remote Sensing SL), sobre l'anàlisi espai-temps de la vegetació a la mina de Barruecopardo, estudi realitzat a petició de l'empresa SALORO SLU i que afecta l'activitat minera de l'empresa en el jaciment de Barruecopardo, província de Salamanca. Després de la posada a punt de la mina, el 2019 es van iniciar les feines d'extracció comercial del mineral. L'empresa vol conèixer si aquesta activitat genera un impacte negatiu en la vegetació que envolta la mina per a, si escau, prendre les mesures correctores que siguin necessàries. Per tant, l'objectiu d'aquest estudi és determinar si l'activitat minera afecta negativament a la vegetació de l'entorn de la mina de Barruecopardo. La metodologia utilitzada per a desenvolupar l'estudi està basada en la teledetecció, ja que s'ha comprovat que l'ús de dades multi temporals obtingudes a partir d'imatges satèl·lit d'alta resolució temporal permet monitoritzar els impactes acumulatius associats a les operacions mineres. Entre els nombrosos índexs que existeixen per a avaluar l'evolució de la vegetació, s'ha triat l'Índex de Vegetació de Diferència Normalitzada (NDVI), índex usat per a estimar la quantitat, la qualitat i el desenvolupament de la vegetació en base a la intensitat de la radiació en el canal vermell i infraroig pròxim de l'espectre electromagnètic que la vegetació emet o reflecteix. S'ha recorregut a plataformes de l'ESA i la NASA per a accedir a les dades i s'ha utilitzat programari específic per a l'adquisició, pre-processament i processament de les imatges. A més, s'ha comptat amb una màquina virtual facilitada per l'ESA per a executar processos demandants de gran capacitat de processament. S'ha analitzat el període d'activitat minera a partir de dades del satèl·lit Sentinel 2 del programa europeu Copernicus. S'ha obtingut l'NDVI de 44 imatges Sentinel 2, amb resolució de 10 m i periodicitat mensual des del març de 2017 fins a octubre de 2020. S'han estudiat els valors mensuals, les seves tendències i les seves variacions, inter i intra anuals, tant numèricament com espacialment. També s'ha fet una anàlisi de la sèrie temporal mitjançant la tècnica RGB per a visualitzar els canvis en diferents unitats temporals. A més, s'han fet aquestes anàlisis considerant la proximitat a la petjada minera i la presència de diferents cobertures presents en l'àrea d'estudi obtingudes del Corine Land Cover 2018. Per a poder tenir una sèrie temporal de referència s'ha recorregut al producte MOD13Q1 facilitat per la NASA, disposant així de l'NDVI des de l'1 de gener de 2001 fins al 13 de setembre de 2020, amb resolució espacial de 250 m i periodicitat de 16 dies, analitzant l'evolució temporal de l'NDVI, la seva tendència i les anomalies mensuals el 2019 i 2020 ​
Aquest document està subjecte a una llicència Creative Commons:Reconeixement – No comercial – Compartir igual (by-nc-sa) Creative Commons by-nc-sa4.0