00:00/00:00 </>
​6228.mp4
​6228.mp3

Un complement de QGIS per a visualitzar i editar núvols de punts 3D LiDAR i fotogramètriques = Un complemento de QGIS para visualizar y editar nubes de puntos 3D LiDAR y fotogramétricas

Full Text
Share
Comunicació a càrrec de David Hernández López (Universidad de Castilla-La Mancha), sobre un complement de QGIS per a visualitzar i editar núvols de punts 3D LiDAR i fotogramètriques. L'any 2009, amb l'objectiu de disposar de models digitals del terreny amb major precisió sorgeix la iniciativa d'incorporar la tecnologia LIDAR al projecte PNOA, apareix el projecte PNOA-LiDAR. L'objectiu del projecte és cobrir tot el territori d'Espanya (en un cicle de 6 anys) mitjançant núvols de punts amb atributs com la classificació o el color, obtinguts mitjançant sensors LiDAR aerotransportats. La primera cobertura es va realitzar entre 2009 i 2015 i la segona va finalitzar en 2020. La densitat de punts és de 0.5 punts/m² en la primera cobertura i de 0.5-4 punts/m² en la segona cobertura, existint excepcions en les quals la densitat és encara major. La precisió altimètrica obtinguda és millor de 20 cm RMSE Z. Les dades es distribueixen de manera gratuïta a través del Centre de Descàrrega del CNIG en fitxers digitals de 2x2 km d'extensió en format LAZ. Per tractar aquesta informació de forma integrada amb altres fonts geogràfiques, ràster o vectorial, en sistemes d'informació geogràfica, com QGIS, es requereix d'eines per resoldre dos problemes importants: l'elevat volum d'informació i el caràcter tridimensional. Es presenta una primera versió del complement Point Cloud 3D per a QGIS que permet tractar en 2D i 3D núvols de punts LIDAR o fotogramètriques, integrant tres components: 1. Project Management, que permet crear un projecte de treball, carregar els núvols de punts i exportar els resultats de l'edició. 2. Manual Editing Processes, que permet carregar i editar una àrea seleccionada del núvol de punts en un visor 2D, el propi Map Canvas de QGIS o en un visor 3D. Les eines permeten seleccions espacials, mitjançant un rectangle, un polígon o a mà alçada, per a fer canvis de classificació i esborrar permetent el treball discretitzat atesa la classificació dels punts. Es contempla la visualització del núvol de punts per classificació, color o altitud. 3. Processing Tools integra funcionalitats de LASTools, proporcionant una interfície senzilla per al seu ús en aplicacions concretes que exigeixen de la concatenació de processos ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution – Non commercial – Share alike (by-nc-sa) Creative Commons by-nc-sa4.0