00:00/00:00 </>
​6230.mp4
​6230.mp3

SIG per a refondre un Pla General = SIG para refundir un Plan General

Texto Completo
Compartir
Comunicació a càrrec de Carlota Cristóbal (Ajuntament de Vilanova i la Geltrú), Sandra Núñez Malavé (Col·lectiu CCRS) i Omar Sosa García (Col·lectiu CCRS), sobre la metodologia aplicada per a refondre el Pla General del municipi de Vilanova i la Geltrú, un municipi de 65.000 habitants, amb un nombre considerable d'instruments de planejament derivat i modificacions puntuals de planejament general. El punt de partida són el conjunt d'expedients de planejament, en suport no editable (físic o .PDF escanejat de l'original), molts d'ells elaborats sobre bases cartogràfiques heterogènies, a més de contenir una gran quantitat de límits (figures de planejament, qualificació i classificació del sòl), on moltes vegades no coincideixen (en estar dibuixats sobre bases cartogràfiques diferents). L'objectiu del projecte refós és expressar de forma ordenada i precisa tota la complexitat del planejament urbanístic vigent, traslladant les determinacions dels diferents instruments aprovats en un únic document en suport GIS. Es pretén, d'una banda, facilitar la lectura i els treballs de redacció de la revisió del Pla General vigent, i per una altra, facilitar les tasques quotidianes dels tècnics municipals. Per a poder dur a terme el projecte refós, se segueix un protocol rigorós de dibuix sobre una mateixa base cartogràfica i d'entrada de dades a la base de dades associada ​
Este documento está sujeto a una licencia Creative Commons:Reconocimiento – No comercial – Compartir igual (by-nc-sa) Creative Commons by-nc-sa4.0